Reklamačný poriadok

 

 1. Kupujúci je povinný dodaný tovar bez zbytočného odkladu prezrieť a o prípadných zistených chybách do 5 dní informovať predávajúceho.
 2. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť písomne (e-mailom) do 5 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby. Opísať, o aké chyby ide a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie kupujúci odošle do sídla predávajúceho.
 3. K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry na tovar, ktorého chyby sú reklamované.
 4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 5. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do troch dní od prijatia reklamácie, o spôsobe vybavenia reklamácie.
 6. O reklamácii nás ihneď po odoslaní informujte e-mailom: obchod@swis-shop.cz alebo telefonicky 475207155 od 11. do 18. hod. alebo 736760921 od 9. do 19. hod.

 

Práva a povinnosti predajcu

 

 1. Predajca má povinnosť vybaviť objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu v tejto objednávke uvedenú do piatich pracovných dní od prijatia objednávky, ak nebude dohodnuté inak; v prípade platby vopred na účet do piatich pracovných dní od prijatia platby. Ak nebude možné tovar v tomto termíne expedovať, oznámi to predajca zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.
 2. Ak kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy) podľa zákona č. 367/2000 Zb., predajca vráti sumu zaplatenú zákazníkom za vrátený tovar do 28 dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predajcu. Predajca nevracia sumu za poštovné a balné.
 3. Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje, ktoré mu poskytol nakupujúci, neposkytovať žiadnym tretím osobám. Na žiadosť zákazníka predávajúci údaje vymaže z databázy zákazníkov, okrem údajov, ktoré slúžia na účtovanie a daňovú evidenciu, ktorú predávajúci zo zákona vedie.

 

Práva a povinnosti nakupujúceho

 

 1. Nakupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a prípadne ďalšie poplatky (poštovné, balné, dobierka) uvedené v záväznej objednávke. Ak zákazník tovar u doručovateľa nevyzdvihne, bude predávajúci vymáhať náklady s objednávkou spojené od zákazníka!
 2. Nakupujúci uvedie správne a pravdivo údaje potrebné na vybavenie objednávky.
 3. Na základe zákona č. 367/2000 má nakupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.
 4. Nakupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie sumy za tento tovar zaplatenej.
 5. Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený.
 6. DVD nosiče nie je možné vrátiť!

 

Záruka vrátenia peňazí

 

 

 • Ak zistíte bezprostredne po prijatí tovaru, že vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte možnosť ho bez udania dôvodu vrátiť a peniaze vám budú bez meškania zaslané späť bankovým prevodom.

 

Podmienkou vrátenia peňazí je

 

 • Tovar musí byť absolútne neporušený, s pôvodnou cenovkou, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja.

 • Zákazník musí odoslať zásielku do 14 dní od prijatia tovaru.

 • Vo vrátenej zásielke musí byť vložená pôvodná faktúra (kópia) vystavená SWIS BOARD SHOP-om a formulár na vrátenie tovaru.

 

Reklamační formulář ke stažení zde.

Formulář na výměnu zboží ke stažení zde.

 

Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata!!!

Reklamaci zašlete na adresu:
SWIS BOARD spol. s r.o.
Masarykova 2312/65, Ústí nad Labem 400 01
sk-null

sk-null

Mesto / obec

PSČ

Legenda

sk-null sk-null
sk-null sk-null
sk-null sk-null
sk-null sk-null
sk-null sk-null

Potvrdiť x

Tento web používa cookies

Táto internetová stránka používa súbory cookies na zlepšenie poskytovaných služieb. Používaním tohto webu s tým súhlasíte Obchodné podmienky